Marneki bat na karna, jindagi hai jine ke liye
Kudha ne Mohabat banayi, Zindagi pane ke liye.